ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019 09:58
Oι φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χορήγηση ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για το ακαδ.έτος 2018/19 ή ανανέωση της παλαιάς κα ι έχουν αύξοντα αριθμό από 3.098 μέχρι 3.292 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης από 5/3/2019 1. Να παραλάβουν τις Κάρτες Σίτισης φέρνοντας μία φωτογραφία 2. Οι παλαιοί να φέρουν το χάρτινο καρτελάκι για ανανέωση Ονομαστική καταστάση δικαιούχων είναι αναρτημένη στο γραφείο Σίτισης.