ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019 09:55
Σας διαβιβάζουμε το ακόλουθο μήνυμα του ΙΚΥ σε απάντηση του ερωτήματος σχετικά με την αποστολή των ονομάτων των ωφελουμένων φοιτητών ανά Τμήμα, για τις υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ 2017-18. Σύμφωνα με την απάντηση που λάβαμε το ΙΚΥ φέτος δεν θα αποστείλει κάποιον πίνακα με τους ωφελούμενους, όπως είχε γίνει στο προηγούμενο Πρόγραμμα που διενεργούσαν οι Γραμματείες τον έλεγχο επιλεξιμότητας. Ο κάθε υποψήφιος (εφόσον είναι επιλέξιμος στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών ΕΚΟ 2017/18) οφείλει να ζητήσει ατομικά τις εν λόγω βεβαιώσεις. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Γραμματείες των Τμημάτων ότι για τις υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ 2017-18, θα πρέπει οι επιτυχόντες φοιτητές να κάνουν Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους για τη χορήγηση των 2 Βεβαιώσεων "Ενδιάμεσου" και "Τελικού" Παραδοτέου και για τη Βεβαίωση που αφορά τη χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος 2017-18, οι φοιτητές θα πρέπει κάνουν Αίτηση στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος.