Προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο 2018-19 Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Τρίτη, 05 Μάρτιος 2019 11:44

προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, ως εξής:

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

1) Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος

«Ιστορία Βιβλίου και Συντήρηση»

Θεωρία                                                                                                      2ωρ/εβδ.

                                                                                        

2) Μία (1) θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος

«Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής και Διαχείριση Πληροφοριών»

Εργαστήριο                                                                                              2ωρ/εβδ.

 

3) Μία (1) θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος

«Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδιδόμενα»

Εργαστήριο                                                                                              2ωρ/εβδ.

 

4) Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος

«Αρχεία και Οργάνωσή τους»

Θεωρία                                                                                                     4ώρες/εβδ.

 

5)Μία (1) θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος

«Αρχεία και Οργάνωσή τους»

Εργαστήριο                                                                                           2ώρες/εβδ.