ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2018-19 Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία   
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 09:22

 "Παρακαλούνται οι φοιτητές δικαιούχοι σίτισης για το ακαδ.έτος 2018/19 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης του ΑΤΕΙΘ το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019

       να παραλάβουν τις νέες κάρτες σίτισης ή να ανανεώσουν τις παλαιές.  Μετά τη παρέλευση αυτής της προθεσμίας οι φοιτητές θα χάσουν το δικαίωμα για σίτιση και

       θα δοθεί σε αυτούς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής".