close
Είσοδος/Login
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης
Σεμινάριο τελειοφοίτων PDF Print E-mail
Written by Ηλίας Νίτσος   
Thursday, 19 October 2017 17:17
There are no translations available.

Δείτε στο Moodle την ανακοίνωση για το μάθημα της Παρασκευής 20/10/2017 στο Σεμινάριο Τελειοφοίτων

 
ΑΡΓΙΕΣ 27ης/10 & 30ης/10/2017 PDF Print E-mail
Written by Γραμματεία   
Thursday, 19 October 2017 13:24
There are no translations available.

Το ΑΤΕΙΘ θα παραμείνει κλειστό στις 27 Οκτωβρίου 2017  λόγω αναβάθμισης των Υποσταθμών Ηλεκτρικής

Ενέργειας και στις 30 Οκτωβρίου η οποία καθορίσθηκε ως εορτή τοπικής σημασίας σε ανάμνηση της

απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Attachments:
Download this file (argia 27.10. SCAN.pdf)argia 27.10. SCAN.pdf[ ]237 Kb
Download this file (argia 30.10. SCAN.pdf)argia 30.10. SCAN.pdf[ ]429 Kb
Last Updated on Thursday, 19 October 2017 13:27
 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΥ - 18/10 PDF Print E-mail
Written by Γραμματεία   
Wednesday, 18 October 2017 07:48
There are no translations available.

Σήμερα Τετάρτη 18/10 τα μαθήματα της κ. Πολυδωράτου "Ηλεκτρονική Εκδοτική" και "Διαχείριση Γνώσης"

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας της καθηγήτριας.

Θσ γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Διαχείριση Γνώσης την Παρασκευή 20/10 στις 13.30 (μετά τα μαθήματα

του κ. Γαρουφάλλου) ενώ για την "Ηλεκτρονική Εκδοτική" θα γίνει αναπλήρωση την Παρασκευή 20/10 στις 10.00.

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 07:49
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 2017-2018 PDF Print E-mail
Written by Μανώλης Γαρουφάλλου   
Thursday, 19 October 2017 00:36
There are no translations available.

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2017-2018

 

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (πλήρους και μερικής φοίτησης). Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT)

 

με δύο κατευθύνσεις:

 

 • ØΑ’ Κατεύθυνση: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ (INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)

 

 • ØΒ’ Κατεύθυνση: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)

 

Χρονική διάρκεια:

Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο διαφορετικές διάρκειες σπουδών. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας). Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. όπως του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Φιλολογίας και Παιδαγωγικής, Πολιτικών Επιστημών, καθώς και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε φάκελο σε έντυπη (φάκελος με έλασμα) και ηλεκτρονική μορφή (memory stick), πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πλήρες Βιογραφικό σημείωμα. Στον φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω:

Β. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Ηλεκτρονική και Έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τη διάρκεια του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (πλήρους και μερικής φοίτησης). Tο έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Κατάθεση μαζί με την αίτηση, έντυπο δήλωσης ωρών παρακολούθησης (διαθέσιμο από τη Γραμματεία), φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ή β) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας ή γ) βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ. Για το (β) η εγγραφή τους θα οριστικοποιείται με την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου.

Β2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Β4. Τεκμηρίωση της καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, και για τους αλλοδαπούς της Ελληνικής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Γ2. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου.

Γ3. Συστατικές επιστολές (έως 2, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους).

Γ4. Κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής.

Γ5. Καλή γνώση ξένων γλωσσών πέραν τις προαπαιτούμενης Αγγλικής γλώσσας

Γ6. Συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων).

Γ7. Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ.).

Γ8. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Γ10. Διακρίσεις.

 

Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν προφορική συνέντευξη.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και την 20η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 (Δευτέρα με Παρασκευή), στη Γραμματεία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο ΑΤΕΙΘ.

 

 • Διενέργεια μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο (πλήρης φοίτηση), Σάββατο (μερική φοίτηση). Μπορεί να γίνει τροποποίηση των ωρών και των ημερών διδασκαλίας με απόφαση των οργάνων.

 

Το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει μια υποτροφία. Θα δοθεί επίσης μερική υποτροφία σε φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και τις οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ.

 

 • Τα απαιτούμενα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 2.900 ευρώ (πλήρη και μερική φοίτηση) και θα καταβληθούν σε δόσεις, μετά από σχετική απόφαση των οργάνων.

 

Πληροφορίες:

--Γραμματεία Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-13:00), ΑΤΕΙΘ, Σίνδος, Τ.Κ. 54101, τηλ. 2310-013185, Ε-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

--Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Ε-mail: mgarou@libd.teithe.gr

 

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., τον Οδηγό Σπουδών και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα στα συνημμένα αρχεία στο τέλος της σελίδας.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Επίκουρος Καθηγητής

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 16:01
 
Start your 2018 with BOBCATSSS! PDF Print E-mail
Written by Μανώλης Γαρουφάλλου   
Sunday, 15 October 2017 18:24
There are no translations available.

Start your 2018 with BOBCATSSS!

Students and lecturers are invited to apply for BOBCATSSS 2018 - an international library and information science symposium that will be held in one of Europe’s most beautiful capital cities - Riga, Latvia!

The conference will take place on January 24th – 26th, 2018. Two wonderful venues have been chosen for the symposium – National Library of Latvia and Academic Center for Natural Sciences of the University of Latvia. We are proud of these beautiful buildings and will be glad to welcome you there!

Every year BOBCATSSS gathers participants from many European countries. It is an excellent opportunity to meet information and library science students and specialists who have come from the whole of Europe - to discuss topical events and future perspectives in the field and to introduce others to your research and its results. It is also a great chance to improve your performance skills in a friendly and supportive atmosphere – you can practice public speech, the creation of memorable presentations, the ability to express your ideas during poster sessions and to enjoy the multicultural atmosphere in various workshops.

The main topic of BOBCATSSS 2018 is THE POWER OF READING, which contains three separate sub-topics:

 • Reading Skills, Habits, and Communication,
 • Memory Institutions,
 • Technological solutions.

We invite you to apply for the symposium by submitting the abstract until October 15th, 2017. To find out more about the topics, requirements for submission, and other questions related to the symposium visit BOBCATSSS 2018 homepage http://www.bobcatsss2018.lu.lv/&;source=gmail&ust=1508170273533000&usg=AFQjCNGMuspBSDrvUsWVyQCPa6jHCVgPwA" style="color: rgb(17, 85, 204);">www.bobcatsss2018.lu.lv.

Four forms of presentation are possible:

 • workshop;
 • paper;
 • poster;
 • PechaKucha

We will await your applications! Pick the best form for your research, submit an abstract, and your work will be reviewed by an international team. Present your research at the symposium and it will be included in the proceedings. In case you do not want to participate as an author - participate as a listener! BOBCATSSS 2018 symposium will be a brilliant opportunity for professional discussions, getting to know different cultures and discovering Riga - the beautiful capital of Latvia!

See you in Riga on January 24th – 26th, 2018!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 263

Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Σύστημα Blackboard

Εγγραφή στο ασύρματο δίκτυο

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης  2010

Υπευθυνος Αλέξανδρος Βασιλείου